• c-facebook

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com

Generalforsamling

 

 

 

Generalforsamling tirsdag d. 30. april 2019 kl. 19:30 i Billedskolens lokale på Solsortevej 68, 8860 Ulstrup 

 

Velkomst ved formanden 

 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
4. Fremlæggelse af budget 
5. Indkomne forslag 
Bestyrelsen har ingen. 
Andre forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 
6. Fastsættelse af kontingent for kursusafgift og støttemedlemskab 
7. Valg 
a) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Ordinært på valg er: 
Kirsten Lykke Nissen og Pernille Lund
b) Valg af suppleanter 
På valg er: Lene Ifversen og Lisbeth Kjærbro Dylmer
c) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
Ordinært på valg er Thomas Uhrskov og suppleant Anne Juul Markussen. 
8. Eventuelt.

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have tilmelding på billedskoleniulstrup@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Geoginer