top of page

Generalforsamling

 

 

23. mar. 2023

Generalforsamling 11. maj 2023 kl. 19:30 i Fælleshuset i Ulstrup. Det er nødvendigt at tilmelde sig før generalforsamlingen på billedskoleniulstrup@gmail.com
 

Generalforsamling 2023

 

Velkomst ved formanden 

 

1. Valg af dirigent 
2. Formande
ns beretning 
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
4. Fremlæggelse af budget 
5. Indkomne forslag

    1. Fremlæggelse og evt. godkendelse af Fællesudvalgets kommissorium

Andre forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 
 

6. Fastsættelse af kontingent for kursusafgift og støttemedlemsskab 
7. Valg 
a) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Ordinært på valg er: 
Kirsten Lykke Nissen og Lone C. Sørensen
b) Valg af suppleanter 
På valg er: Lene Ifversen og Melva Vega
c) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
Ordinært på valg er Anne Juul Markussen og suppleant Lisbeth Dylmer 
8. Eventuelt.

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have tilmelding på billedskoleniulstrup@gmail.com

bottom of page