Generalforsamling

 

 

 

Generalforsamling 20. august 2020 kl. 19 i Fælleshuset i Ulstrup. Det er nødvendigt at tilmelde sig før generalforsamlingen på billedskoleniulstrup@gmail.com. 
 

Generalforsamling 2020

 

Velkomst ved formanden 

 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
4. Fremlæggelse af budget 
5. Indkomne forslag 
Kreativ Klub eller voksenundervisning. Er det et ønske i Ulstrup? Kan der skabes et format, der matcher ønskerne?
Andre forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 
6. Fastsættelse af kontingent for kursusafgift og støttemedlemskab 
7. Valg 
a) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Ordinært på valg er: 
Merete Uhrskov
b) Valg af suppleanter 
På valg er: Lene Ifversen og Lone C. Sørensen
c) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
Ordinært på valg er Thomas Uhrskov og suppleant Anne Juul Markussen. 
8. Eventuelt.

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have tilmelding på billedskoleniulstrup@gmail.com

  • c-facebook

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now