top of page

Generalforsamling

 

 

27. feb. 2024

Generalforsamling 25. april 2024 kl. 19:30 i Fælleshuset i Ulstrup. Det er nødvendigt at tilmelde sig før generalforsamlingen på billedskoleniulstrup@gmail.com
 

Generalforsamling 2024

 

Velkomst ved formanden 

 

1. Valg af dirigent 
2. Formande
ns beretning 
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget 
5. Indkomne forslag

    Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes

6. Fastsættelse af kontingent for kursusafgift og støttemedlemsskab 
7. Valg 
a) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Ordinært på valg er: 
Merete Rask Uhrskov
b) Valg af suppleanter 
På valg er: Melva Vega og Jane Horn
c) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
Ordinært på valg er Marie Hvidbjerg og suppleant Lisbeth Dylmer 
8. Eventuelt.

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have tilmelding på billedskoleniulstrup@gmail.com

bottom of page